Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotarska – Al. 3 Maja w Zakopanem

Informacje o Project

 • Kategoria

  Budowa, Przebudowa

 • Przebudowa skrzyżowania DW nr 958 (ul. Nowotarska) z Al. 3 Maja w Zakopanem

  093-RZA

 • Inwestor

  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

 • Data ukończenia inwestycji

  Listopad 2002

Temat

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 958 (ul. Nowotarska) z Al. 3 Maja w Zakopanem


Zakres opracowania

 •  przebudowa geometrii skrzyżowania na skrzyżowanie typu małe rondo,
 • odnowa konstrukcji nawierzchni dróg,
 • przebudowa istniejących chodników (w zakresie wynikającym z konieczności dowiązania sytuacyjnego i wysokościowego do geometrii dróg po przebudowie) oraz budowę fragmentów nowych chodników,
 • budowa przejść dla pieszych,
 • przebudowa wjazdów do posesji,
 • odprowadzenie wód opadowych z przebudowywanego skrzyżowania poprzez nadanie jezdni i chodnikom odpowiednich spadków oraz zaprojektowane urządzeń odprowadzające wodę deszczową do przebudowywanej kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa urządzeń sieci wodnej i kanalizacyjnej,
 • budowa oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa urządzeń sieci energetycznej,
 • przebudowa urządzeń sieci teletechnicznej,
 • gospodarowanie zielenią na obszarze objętym wnioskiem,
 • oznakowanie i organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku i ulicach współzależnych.