Projekty • Pomiary • Analizy • Dokumentacje


Jesteśmy biurem inżynierskim z kilkunastoletnim doświadczeniem. Od końca lat 90. wykonaliśmy ponad 700 opracowań projektowych. Realizujemy zlecenia administracji drogowej wszystkich szczebli oraz prywatnych inwestorów, głównie z południowej części Polski. Wśród przygotowanych przez nas inwestycji można znaleźć zarówno drogi ekspresowe i obwodnice miejscowości, jak i pojedyncze skrzyżowania, chodniki czy tez zatoki lub zjazdy. Oferujemy kompletny zakres usług projektowych dotyczących budowy oraz przebudowy dróg i obiektów inżynierskich na wszystkich etapach przygotowania inwestycji, poczynając od studiów wykonalności i koncepcji, poprzez analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego i wpływu inwestycji na środowisko, a kończąc na projektach wykonawczych i materiałach przetargowych. Nasz kilkudziesięcioosobowy zespół posiada kwalifikacje do przygotowania wielobranżowych dokumentacji projektowych oraz uzyskiwania w imieniu inwestora niezbędnych uzgodnień i decyzji. Inwestycje realizowane na podstawie wykonanych przez nas projektów cieszą się uznaniem inwestorów oraz są nagradzane w licznych konkursach branżowych.

 

Opracowania Projektowe

Projekty dotyczące budowy oraz modernizacji dróg, skrzyżowań i obiektów inżynierskich (wszystkie etapy w tym koncepcje, projekty budowlane, projekty wykonawcze, materiały przetargowe) wraz z prowadzeniem w imieniu Inwestora procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień.

 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonywanie programów jego poprawy.

Pomiary, analizy ruchu drogowego

Projekty w zakresie inżynierii ruchu drogowego.

Opracowywania dotyczące ochrony środowiska

Raporty o Oddziaływaniu Inwestycji na Środowisko, projekty ekranów akustycznych, projekty zieleni izolującej.

 

Opracowywania projektowe infrastruktury towarzyszącej.

Projekty dotyczące budowy oraz modernizacji kanalizacji, wodociągów, energetyki, teletechniki, gazownictwa.