Przebudowa odcinka DK nr 52 w Bielsku-Białej

Informacje o Project

 • Kategoria

  Budowa, Przebudowa

 • Przebudowa odcinka DK nr 52 w Bielsku-Białej

  184 - BBW

 • Inwestor

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku - Białej

 • Data ukończenia inwestycji

  Wrzesień 2010

Temat

Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul.Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej


Zakres opracowania

 • przebudowa ul.Piekarskej,
 • budowa małego ronda na skrzyżowaniu ul.Piekarskiej z łącznicami na i z ul.Wyzwolenia oraz z ulicą prowadzącą do zakładów Befama,
 • przebudowa ulicy prowadzącej do zakładów Befama,
 • budowa lub przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • projekt organizacji ruchu dla wszystkich projektowanych dróg i ulic.