Remont dziedzińca zewnętrznego na Wawelu

Informacje o Project

 • Kategoria

  Remont

 • Projekt architektoniczno-budowlany remontu dziedzińca zewnętrznego na Wawelu wraz z drogami dojazdowymi i dojściami

  300 - WDD

 • Inwestor

  Zarząd Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie

 • Data ukończenia inwestycji

  Sierpień 2010

Temat

Projekt architektoniczno – budowlany remontu tzw. dziedzińca zewnętrznego na Wawelu wraz z drogami dojazdowymi i dojściami


Zakres opracowania

 • remont i przebudowa wszystkich nawierzchni utwardzonych,
 • remont murku oporowego wzdłuż ciągu pieszego,
 • remont murku oddzielającego miejsca parkingowe od kontenera na śmieci,
 • remont schodów terenowych przy budynku nr 5 wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • projekt architektury,
 • remont sieci teletechnicznej i energetycznej (w tym oświetlenia),
 • remont elementów odwodnienia oraz projekt izolacji murów obronnych,
 • nawodnienie terenów zielonych.