Remont dziedzińca zewnętrznego na Wawelu

Temat

Projekt architektoniczno – budowlany remontu tzw. dziedzińca zewnętrznego na Wawelu wraz z drogami dojazdowymi i dojściami


Zakres opracowania

  • remont i przebudowa wszystkich nawierzchni utwardzonych,
  • remont murku oporowego wzdłuż ciągu pieszego,
  • remont murku oddzielającego miejsca parkingowe od kontenera na śmieci,
  • remont schodów terenowych przy budynku nr 5 wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
  • projekt architektury,
  • remont sieci teletechnicznej i energetycznej (w tym oświetlenia),
  • remont elementów odwodnienia oraz projekt izolacji murów obronnych,
  • nawodnienie terenów zielonych.