Drogi 1-2/2014

Forum BARIERY 2013 – PRZEBIEG DYSKUSJI

autor: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor

Cz. I
Kraków, 7-8 marca 2013 r.
I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Bariery
ochronne dla dróg i obiektów inżynierskich”

W sprawie pobrania publikacji prosimy o kontakt z redakcją miesięcznika Drogi.