Obejście wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzia

Informacje o Project

 • Kategoria

  Budowa

 • Projekt obejścia Podegrodzia, Stadła i Podegrodzia

  252-POB

 • Inwestor

  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

 • Data ukończenia inwestycji

  Czerwiec 2013

Temat

Projekt budowlany obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzia w ciągu drogi wojewódzkiej 969, w województwie małopolskim, powiecie nowosądeckim, na odcinku od mostu na rzece Dunajec w Gołkowicach do włączenia trasy w przebieg obwodnicy Starego i Nowego Sącza we wsi Brzezna.


Zakres opracowania

 • budowa drogi obwodowej (klasy technicznej G) w ciągu DW nr 969, na odcinku przed mostem na rzece Dunajec w Gołkowicach (km ok. 58+800.00) do włączenia trasy w przebieg obwodnicy Starego i Nowego Sącza – etap I we wsi Brzezna km, ok. 65+308.75 (obecnie droga wojewódzka 969),
 • budowa chodnika,
 • przebudowa oraz budowa dwóch skrzyżowań typu rondo,
 • budowa dwóch skrzyżowań skanalizowanych,
 • przebudowa istniejących dróg w rejonie skrzyżowań z drogą obwodową,
 • budowa trzech zatok autobusowych na wylotach skrzyżowania,
 • budowa zabezpieczenia skarp oraz dna potoków Jastrzebik, Słomka, Gostwiczanka,
 • budowa mostów na potokach: Jastrzębik, Słomka, Gostwiczanka,
 • przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych wzdłuż projektowanej drogi,
 • przebudowa i budowa przepustów oraz śluz pod droga obwodową,
 • przebudowa istniejącej oraz budowa odcinków dróg,
 • rozbiórka czterech budynków,
 • budowa odcinków kanalizacji deszczowej wraz z zestawami podczyszczającymi,
 • wykonanie szczelnych rowów przydrożnych.