Rozbudowa drogi krajowej nr 52 w ramach budowy obwodnicy zachodniej Kęt

Informacje o Project

 • Kategoria

  Budowa, Przebudowa

 • Rozbudowa drogi krajowej nr 52 w ramach budowy obwodnicy zachodniej Kęt

  317-KOB

 • Inwestor

  Gmina Kęty

 • Data ukończenia inwestycji

  Lipiec 2009

Temat

Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 52 w ramach budowy obwodnicy zachodniej Kęt


Zakres opracowania

 • rozbudowa drogi krajowej nr 52,
 • budowa nowej drogi gminnej – obwodnicy zachodniej Kęt,
 • budowa skrzyżowania budowanej drogi gminnej z drogą krajową nr 52,
 • budowa lewostronnej zatoki autobusowej na drodze krajowej nr 52,
 • budowa prawostronnej ścieżki rowerowej dwukierunkowej oraz obustronnego chodnika przy drodze krajowej nr 52,
 • przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych / publicznych,
 • budowa wysp azylu na projektowanym skrzyżowaniu oraz na przejściu drogi krajowej nr 52,
 • budowa urządzeń infrastruktury służącej do odwodnienia powierzchniowego (skarpy, prefabrykowane elementy ściekowe),
 • budowa/przebudowa oświetlenia,
 • przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących sieci infrastruktury technicznej,
 • budowa ekranu akustycznego przy projektowanym skrzyżowaniu drogi krajowej z projektowaną obwodnicą,
 • projekt zieleni na wyspie projektowanego ronda na drodze krajowej nr 52,
 • wycinka drzew i krzewów
 • przebudowa ogrodzeń.