Polskie Drogi nr 5/2007

Polskie Drogi 5_2007

Zalety i wady „zaprojektuj-wybuduj”

autor: Mirosław Bajor/Pracownia Inżynierska KLOTOIDA

System „zaprojektuj i wybuduj” daje możliwość szybszej realizacji inwestycji niż system tradycyjny przede wszystkim ze względu na jedno postępowanie przetargowe, odpowiedzialność wykonawcy robót za przyjęte w projekcie rozwiązania oraz możliwość przygotowywania budowy w czasie projektowania. Obarczony jest jednak ryzykiem niedotrzymania terminu ze względu na nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia oraz ewentualne przeszkody formalne.

 

 

Polskie_Drogi_5_2007_MB-1 Polskie_Drogi_5_2007_MB-2 Polskie_Drogi_5_2007_MB-3 Polskie_Drogi_5_2007_MB-4 Polskie_Drogi_5_2007_MB-5