Obiekty Inżynierskie nr 1/2014

Forum Bariery 2013 - PRZEBIEG DYSKUSJI

autorzy: Ewelina Nawara i Mirosław Bajor

Kraków, 7-8 marca 2013 r.

I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "Bariery ochronne dla dróg i obiektów inżynierskich"

W sprawie pobrania publikacji prosimy o kontakt z redakcją kwartalnika Obiekty Inżynierskie.