Drogownictwo nr 9/2005

Drogownictwo_9_2005_PM_okladkaUwagi do warunków technicznych projektowania dróg

autorzy: Paweł Mieszkowski i Lesław Frasik

 

2 marca 1999 roku na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane [4], Minister Transportu i Gospodarki Morskiej wydał rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Do czasu ich wydania, nie istniały tego typu przepisy dotyczące dróg publicznych, a jedynie obowiązywały publikacje mający charakter wytycznych, katalogów i instrukcji, które to właśnie stały się fundamentem dla sformułowanych w rozporządzeniu postanowień. 

Drogownictwo_9_2005_PM-1bDrogownictwo_9_2005_PM-2bDrogownictwo_9_2005_PM-3bDrogownictwo_9_2005_PM-4bDrogownictwo_9_2005_PM-5b