Drogi 1-2/2013

SYSTEM BARIER OCHRONNYCH - problemy, pytania, wnioski

autor: mgr inż. Mirosław Bajor (w oparciu o wypowiedzi mgr inż. Marka Bujalskiego i mgr inż. Marka Wierzchowskiego)

Minęły już trzy lata od objęcia procesem certyfkacji i normalizacji systemów ograniczających drogę. Ciągle jednak pojawiają się wątpliwości w interpretacji przepisów dotyczących tych systemów i problemy w konkretnych zastosowaniach barier ochronnych.

Read More